"türk Dünyasında Savaşların Sanattaki İzleri" Konulu Panel, Sergi Ve Konser

Vaşington Büyükelçiliği 12.01.2009

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ


Türk Dünyasında Savaşların SANATTAKİ İZLERİ
Şehitlerin Anısına


27 NİSAN 2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

PANEL: MİMAR KEMALEDDİN SALONU
SERGİ: GAZİ RESİM-HEYKEL MÜZESİ
KONSER: GAZİ KONSER SALONUBilgi için >>
TEL.: (0-312) 425 90 93 FAKS: (0-312) 425 34 10 E-POSTA: gsf@gazi.edu.tr ADRES: Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tunus Cad. No: 35 06680 Kavaklıdere -ANKARA/TÜRKİYETÜRK DÜNYASI'NDA SAVAŞLARIN SANATTAKİ İZLERİ
Şehitlerin Anısına
27 NİSAN 2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 27 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilmek üzere Türk Dünyası'nda Savaşların Sanattaki İzleri konulu panel, sergi ve konserden oluşan bir etkinlik düzenleyecektir. Bu etkinlik Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Resim-Müzik), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi ve Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (GESAM) katkılarıyla gerçekleşecektir.
Sözlük anlamıyla savaş, "devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele" şeklinde tanımlanabilir. Buna bağlı olarak, savaş sözcüğü ile yok etme, ölüm, yaralanma, sakatlık, zulüm, işkence, tecavüz, sürgün, iltica ve doğal olarak insan hakları kavramları da akla gelmektedir.

"Türk Dünyası'nda Savaşların Sanattaki İzleri" konulu bu etkinliğin amacı; yakın tarihimizde ve hatta günümüzde Türk Dünyası'nda vatanları işgal edilen, vatanlarını terk etmek zorunda bırakılan, sürgün edilen, soykırıma uğrayan, şehit düşen ya da gazi olan Türklerin yaşadıkları acılar ve temel insan hakları adına başkaldırılarına dikkatleri çekebilmektir.

Savaş acısı yaşamış ya da soydaşlarının yaşadıklarını hisseden sanatçıların duygularını paylaşmak ve geniş kitlelere ulaştırabilmek üzere düzenlenecek bu etkinlik, tüm sanatçı ve aydınların katılımına açıktır.

27 Nisan 2009 tarihinde, Gazi Üniversitesi merkez kampusünde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılmanızı dileriz.

Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu KURU
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi DekanıETKİNLİKLER

PANEL
Tarih: 27 Nisan 2009 Pazartesi
Saat: 14.00
Yer: Gazi Üniversitesi IMimar Kemaleddin Salonu
Panelin, Irak, Ahıska, Doğu Türkistan, Karabağ, Balkanlar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılımcılarla gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılar, konuyla ilgili olarak yaşadıklarını ve bunların sanatlarındaki etki ve yansımalarını değerlendireceklerdir. Katılmak isteyenlerin Ek'teki FORM-l'i doldurarak en geç 1 Şubat 2009 tarihine kadar senayinanan@yahoo.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

SERGİ
Tarih: 27 Nisan 2009 Pazartesi
Saat: 18.00
Yer: Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi
Sergi, Türk Dünyası'nda savaş, şiddet ve haksızlığa uğrayan ya da bu acıları hisseden sanatçıların eserlerinden oluşacaktır. Katılmak isteyenlerin, Sergi Şartnamesi'ne uygun olarak, Ek'teki FORM-2'yi doldurarak eserlerinin fotoğrafıyla birlikte en geç 20 Ocak 2009 tarihine kadar mehtappazarlioglu@yahoo.com adresine göndermeleri gerekmektedir.


KONSER
Tarih: 27 Nisan 2009 Pazartesi
Saat: 20.00
Yer: Gazi Konser Salonu
Konserin amacı, savaşların gölgesinde yaşanan acıların Türk Dünyası'nda söz ve müzikle buluşmasından örnekler sunmaktır. TRT Müzik Dairesi'nin de katkılarıyla gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinliğe katılmak isteyenlerin, Ek'teki FORM-l'i doldurmaları ve önerecekleri özgün halk türkülerini sözleri, notaları ve öyküleriyle birlikte en geç 20 Ocak 2009 tarihine kadar mehtappazarlioqlu@yahoo.com adresine göndermeleri gerekmektedir.


-TELEFON (İŞ)
-TELEFON (EV ve/veya GSM) :
-FAKS
-E-POSTA
-KONUŞMA ÖZETİ /ÖYKÜ METNİ : (En çok 250 kelime)


SERGİ ŞARTNAMESİ
Amaç ve Kapsam
Bu sergi "Türk Dünyası'nda Savaşların Sanattaki İzleri" üzerine çalışan
sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek bir etkinliktir.
Amaç, geniş bir coğrafyaya yayılan Türk Dünyası'nda savaşı, şiddeti ve
haksızlıkları yaşayan ya da hisseden sanatçıların bu konuyla ilgili eserlerini bir arada sergilemek ve buna bağlı olarak izleyenlere farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Katılım
•Sergi; resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, video (DVD) ve belgesel dallarında çalışmalara açıktır.
•Katılımcılar, sergi ve panele birlikte başvurabilirler.
•Sergiye verilecek eseri (resim)uzun kenarı 200 cm,'yi geçmemeli ve eserler, sergilemeye hazır halde gönderilmelidir.
•Sergiye verilecek enstalasyon, heykel, seramik gibi üç boyutlu işlerin mekân ve sergilenebilirlik özellikleri sanatçı tarafından dikkate alınmalıdır. Bu konuda son karar seçici kurulundur.
•Eserlerde her türlü malzeme kullanımı serbesttir.
Eser Teslimi
•Eserlerin yüksek çözünürlükte çekilmiş fotoğrafları ya da CD'ye kaydedilmiş (en düşük 300 dpi) görüntüleri, teknik bilgileri ve özgeçmişi en geç 20 Şubat 2009 tarihine kadar mehtappazarlioqlu@vahoo.com adresine gönderilmelidir.
•Eserlerin kabul edildiğine dair cevap yazıları sanatçılara en geç 15 gün içinde e-posta ile gönderilecektir.
•Sergiye kabul edilen eserler bir katalog'la belgelenecektir.
•Sergiye kabul edilen eserler, en geç 17 Nisan 2009 tarihine kadar elden veya kargo İle teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen eserlerde oluşacak hasarlardan sanatçının kendisi sorumludur. Eserlerin iadeleri. Sergi Düzenleme Kurulu'nun denetiminde, masraf ve sorumluluğu yine eser sahibine ait olmak üzere kargo ile ya da elden yapılacaktır.
•Ek'teki FORM-2'nin doldurulması ve eserlerin arkasına iliştirilmesi gerekmektedir.


Eser Toplama Merkezi
•Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Teknikokullar/ ANKARA

Sergileme
•Eserler Gazi Üniversitesi Resim-Heykel Müzesi'nde sergilenecektir.
•Sergi Süresi: 27 Nisan - 10 Mayıs 2009
Eserlerin İadesi
•Sergi bitiminde eserlerin iadeleri, sanatçının FORM-2'deki talebi doğrultusunda,
kendilerine elden teslim edilecek veya adreslerine masraf ve sorumluluğu eser
sahibine ait olmak üzere kargo ile gönderilecektir.

Diğer
•Sergiye katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
•Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Düzenleme Kurulu kararlan geçerlidir.

FORM-2
Sanatçının Adı-Soyadı:
Katıldığı Ülke:
Adi:
Teknik Bilgileri:
Ölçüleri:
Yapıldığı yil:
İletişim için
Adres:
Telefon:
E-posta:


Eserin Iadesi:

( ) Elden Teslim Alacağım
( ) Kargoyla Altta Belirttiğim Adrese Gönderin
ADRES:


( ) Ankara'da Altta Belirttiğim Adrese Gönderin
ADRES:


DÜZENLEME KURULU
•Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu KURU - Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
•Yrd. Doç. Dr. Sema BİLİCİ- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı
•Yrd. Doç.Sansal ERDİNÇ- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı
•Yrd.Doç.Dr.Meltem DEMİRCİ KATIRANCI- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Öğr.Gör.Ali HERİSÇİ- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
ETKİNLİĞE KATKIDA BULUNAN KURUM VE TEMSİLCİLERİ
•Michel GAUDE- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK),
•Türkiye Temsilcisi
•Deniz ÇAKMAKOĞLU- TRT Genel Müdürlüğü, Müzik Dairesi Başkanı
•Doç. Dr. Mehmet BAŞBUĞ -Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Yönetim Kurulu Üyesi

DANIŞMA KURULU
•Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu KURU - Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
•Prof. Tansel TÜRKDOĞAN- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Başkanı
•Prof. Dr.Nihat BOYDAŞ- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Başkanı
•Prof. Hülya İz BÖLÜKOĞLU- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
•Doç.Sadık ÖZÇELİK- Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

PANEL SEÇİCİ KURULU
•Prof.Dr.Zahide İMER- Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Fakültesi
Doç.Dr.Serap BUYURGAN- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Yrd.Doç.Dr.Gonca YAYAN- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Yrd.Doç.Dr.Nuran SAY- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Yrd.Doç.Dr.Güzin Altan AYRANCIOĞLU- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Yrd.Doç.Dr. Meliha YILMAZ- Gezi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Yrd,Doç.Şule ATILGAN- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Öğr.Gör.Alper ÇALGÜNER- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ SEÇİCİ KURULU
•Prof. Dr. Alev Çakmakoğlu KURU - Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Prof.Mehmet YILMAZ- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Prof.Şeniz AKSOY- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Prof.Güler AKALAN- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Prof.Nur GÖKBULUT- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Doç.Cebrail ÖTGÜN- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

SERGİ DÜZENLEME KURULU
•Yrd.Doç.Esat ARPACI - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Yrd.Doç.Dr.Teoman ÇIĞŞAR - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Okt. Azimet KARAMAN - Gazi Üniversitesi, Resim Heykel Müzesi Müdürü
•Araş. Gör. Fatih VAROL - Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
•Araş.Gör.Banu İnanç UYAN - Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Araş.Gör.Ceyda ALPARSLAN - Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Araş.Gör.Deniz Onur ERMAN - Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Araş.Gör.Veysel ŞAYLI - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

KONSER DÜZENLEME VE SEÇİCİ KURULU
•Deniz ÇAKMAKOĞLU- TRT Genel Müdürlüğü, Müzik Dairesi Başkanı
•Altan DEMİREL - TRT Türk Halk Müziği ve Oyunlarından Sorumlu Müdür
•Cihat GENCER - TRT Türk Sanat Müziğinden Sorumlu Müdür
•Öğr,Gör.Abdullah SÖZEN- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

GRAFİK TASARIM KURULU
•Yrd.Doç.Sansal ERDİNÇ- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Yrd.Doç.Çiğdem DEMİR- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Okutman Özden Pektaş TURGUT- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
•Araş.Gör.Dilek TÜTÜNCÜ-Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

SEKRETERYA
•Araş.Gör.Şenay İnanan KAYIR- Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi senayinanan@yahoo.com
•Araş.Gör.Mehtap PAZARLIOGLU- Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümümehtappazarlioqlu@yahoo.com

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

Konsolosluk Şubemiz Başvuru Kabul Saatleri: 09:30-13:00
1.1.2020 Yılbaşı
20.1.2020 Martin Luther King Jr. Day
17.2.2020 Presidents' Day
25.5.2020 Memorial Day - Federal Tatil
25.5.2020 Ramazan Bayramı 2. gün
3.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü (Federal Tatil)
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day - Federal Tatil
12.10.2020 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day - Federal Tatil
26.11.2020 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2020 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2021 Yılbaşı