Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler’in Kuruluşunun 67. Yıl Dönümü Münasebetiyle Yayımladıkları Mesaj

Turkuno Daimi Temsilciliği 25.10.2012

“20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan ve insanlığa büyük acılar getiren savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek amacıyla tesis edilmiş olan Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluşunun 67. yıl dönümünü bugün kutluyoruz.


Birleşmiş Milletler, kurulduğu günden bu yana dünya üzerinden sömürgeciliğin silinmesine, savaş ve doğal afetler sonucu sığınmacı ve göçmen durumuna düşen milyonlarca insanın hayatlarını sürdürmelerine, çatışmaların önlenmesine, ihtilafların barışçı yollarla çözümlenmesine, barışın tesisi ve korunmasına büyük katkılar sağlamıştır. Ayrıca sosyo-ekonomik güçlükler, eğitim, sağlık ve insan hakları sorunları gibi tüm insanlığı ilgilendiren konuların çözümünde de Birleşmiş Milletler’in müstesna hizmetleri olmuştur.


Uluslararası alanda devletlerin eşit biçimde seslerini duyurabildikleri dünyadaki tek evrensel örgüt olma niteliğini halen muhafaza eden BM, terörizm, örgütlü suçlar, iklim değişikliği, çevre sorunları, yoksulluk, gıda güvenliği, sürdürülebilir kalkınma gibi mutlak suretle işbirliği gerektiren güncel meselelerin ele alınarak çözümlendiği en önemli platform olmaya devam etmektedir. Bu meyanda, doğal afetlerle küresel düzeyde mücadele etmek için başlatılan HOPEFOR girişimine, bu yıl Kasım ayında Antalya’da evsahipliği yapmaktan da memnuniyet duyacağız.


Son derece geniş bir yelpazede böylesine önemli görevler üstlenen Birleşmiş Milletler Örgütü’nün çağımızın sorunlarıyla başedebilmesi için Örgütü geliştirmek, daha güçlü kılmak ve gerekli imkanlarla donatmak gerekmektedir. Bu çerçevede, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daha güçlü, etkin, şeffaf ve adil bir yapıya kavuşturulması dahil olmak üzere, Örgüt bünyesinde yürütülmekte olan tüm reform çalışmalarını kuvvetle desteklemektedir.


Irkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ve her türlü etnik-dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çabaları da büyük bir kararlılıkla destekleyen ülkemiz, ihtilafların barışçıl yollardan çözümlenmesi yönünde aktif çaba sergilemekte ve önleyici diplomasiye özel önem atfetmektedir.


Birleşmiş Milletler’in kurucu üyeleri arasında yer alan, amaç ve ilkelerini içtenlikle benimseyerek bunları korumak ve yüceltmek için çaba sarfeden, barış güçlerinden insani yardıma, en az gelişmiş ülkelerin kalkınmasından medeniyetlerin buluşturulmasına kadar uzanan yelpazede çeşitli Örgüt faaliyetlerine aktif biçimde katılarak azami katkıyı sağlamaya çalışan Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 2015-2016 yılları için bir kez daha aday olmuştur. Ülkemiz, Birleşmiş Milletler’in hedeflerine ulaşması yönünde katkıda bulunmaya şüphesiz devam edecektir.


Bu vesileyle, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün çalışmalarının dünyamıza barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyor, Birleşmiş Milletler Günü’nü en samimi duygularımla kutluyorum.”

 

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

Konsolosluk Şubemiz Başvuru Kabul Saatleri: 09:30-13:00
1.1.2020 Yılbaşı
20.1.2020 Martin Luther King Jr. Day
17.2.2020 Presidents' Day
25.5.2020 Memorial Day - Federal Tatil
25.5.2020 Ramazan Bayramı 2. gün
3.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü (Federal Tatil)
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
7.9.2020 Labor Day - Federal Tatil
12.10.2020 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day - Federal Tatil
26.11.2020 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2020 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2021 Yılbaşı