Türkiye Cumhuriyeti Vaşington Büyükelçisi Namik Tan’in Abd’deki Türk Toplumuna Yeni Yil Mesaji

Vaşington Büyükelçiliği 21.12.2012

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk Toplumunun Değerli Üyeleri,

 

Kimi olumlu, kimi olumsuz gelişmelerle hafızalarımızda yer edecek bir yılı daha geride bırakıyoruz.  Her yılbaşında olduğu gibi, 2013’e de yeni umutlar ve beklentilerle girmekteyiz. Bu vesileyle, hepinizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2013’ün Türk ulusuna ve ABD dahil olmak üzere diğer tüm dünya ülkelerine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.

 

2012 yılı, yurdumuzda, yakın çevresinde ve ABD’de yansımaları uzun bir döneme yayılacak gelişmelere sahne olmuştur. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğimiz önemli sorumluluklarının bilinci içinde hak ve çıkarlarımızın takipçisi olmaya devam etmiştir. Türk dış politikası bölgesel ve küresel ölçekte pozitif değişime katkı sağlama ve insanoğlunun her alanda daha da yüceltilmesine dönük aktif gayretlerini 2013 yılında da sürdürecektir.  Bu çabalarımızda, ABD dahil olmak üzere, bizimle aynı idealleri ve değerleri paylaşan tüm dost ve müttefiklerimizle sıkı dayanışma ve işbirliği içinde olacağız.

 

Öte yandan, gittikçe küreselleşen dünyada, diplomasi artık sadece devletlerin resmi temsilcileri vasıtasıyla yürüttüğü gizli ve dışa kapalı bir icraat olmaktan çıkmış, farklı uluslara mensup bireyler ve kuruluşlar arasında her geçen gün daha da yoğunlaşan temaslar sayesinde kamu diplomasisi olarak adlandırılan yeni olgularla zenginleşmiştir.

 

Bu bağlamda, ülkemizin daha iyi tanıtılması yolunda, ABD’de mukim Türk-Amerikan toplumu dahil olmak üzere yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir. Sürekli artan iletişim olanakları ve sosyal medya gibi araçlar hepimize ülkemizin daha iyi anlaşılması yolunda etkili olanaklar sağlamakta ve dış politikamızın oluşturulması sürecinde sizlerin de görüşleriyle katkı verebileceği yeni kanallar açmaktadır.

 

Türk-Amerikan Toplumunun Değerli Mensupları,

 

Uluslararası alandaki profili hızla yükselen ülkemiz,  ABD’yle köklü dostluk ve işbirliği ilişkilerine sahiptir. İki ülke halklarının yarım yüzyılı aşan bir süre zarfında en kritik dönemlerde birbiriyle sergileyebildikleri dayanışma, paylaşılan ortak değerler ve ittifak bağlarımız, Türk-Amerikan dostluğunun daha da güçlendirilmesi yolunda iki tarafa da muazzam bir potansiyel sağlamaktadır.

 

Esasen gerek Hükümetimizin, gerek mevcut ABD Yönetimi’nin, Türk-Amerikan ilişkilerini daha da derinleştirmeye ve bölgesel ve uluslararası konularda yakın işbirliği yürütmeye dönük kuvvetli bir iradeye sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, son derece verimli geçen 2012 yılının ardından, ABD’yle ilişkilerimizi, siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel ve sosyal boyutlarıyla olabildiğince geliştirme yolundaki yoğun gayretlerimizi 2013 yılında da sürdüreceğiz. Sözkonusu çabaların başarıya ulaşmasında, sizlerin sağlayacağı katkı büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede, özellikle ticaret, ekonomi ve bilim alanlarında ilişkilerimizin daha da kuvvetlendirilmesi için geniş bir potansiyelin bulunduğunu ve Türk-Amerikan toplumunun bu üç alanda son derece yararlı birer köprü işlevi görebileceğini vurgulamak istiyorum.

 

Türk-Amerikan Toplumunun Muhterem üyeleri,

 

Bildiğiniz üzere, 2012 yılında ABD’de Başkanlık ve Kongre seçimleri gerçekleştirilmiştir. Türk-Amerikan toplumunun değerli üyelerinin, tüm Amerikan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip oldukları ABD siyasetine ulusal ve yerel düzeyde nüfuz edebilmek için yıl boyunca sergiledikleri çabalar memnuniyet vericidir. ABD’nin çetin bir seçim yılını geride bıraktığı 2012’de, heyecan verici gelişmelerinden biri de, Temsilciler Meclisi’ndeki Türkiye Dostluk Grubu’na üye milletvekillerinin sayısının 157 gibi rekor bir rakama ulaşması olmuştur. TM Türkiye Dostluk Grubu böylece Meclis çatısı altındaki en kalabalık ve nüfuzlu gruplardan birine dönüşmüştür.

 

Bu başarıda, adayların seçim ve kampanya faaliyetlerine etkin şekilde katılan, beklenti ve taleplerini tüm platformlarda dile getiren ve ABD’nin her bir köşesinde birer fahri Türkiye elçisi olarak çalışan Türk-Amerikan toplumu mensuplarının payı büyüktür. Yeni yıldaki hedeflerimizden biri de Türkiye Dostluk Grubu’nda ABD’nin tüm eyaletlerinin temsil edilmesi olacaktır. Türk-Amerikan toplumunun bu hedefi yakalamaya yönelik güçlü çaba ve girişimlerinin aynı heves ve iştiyakla devam edeceğine inanıyorum.

 

ABD’deki Türk Toplumunun Değerli Üyeleri,

 

Amerika’da yaşayan Türklerin dayanışma duygusu içinde aktif bir topluluk olma niteliğini korumaları, seslerini güçlü şekilde duyurmaları, ABD’nin sosyal ve kültürel hayatındaki vazgeçilmez yerlerini pekiştirmeleri ve gerektiğinde tüm Türk-Amerikalıları ilgilendiren ortak çıkarlar etrafında süratle kenetlenebilmeleri, öncelikle kendi parlak geleceklerinin teminat altına alınması bakımından hayati önem taşımaktadır.  

 

Bu düşüncelerle, ABD’deki bütün temsilciliklerimizin sizlerin hizmetinde olduğunu teyiden vurgulamak istiyor, yeni yılınızı bir kez daha en samimi hislerle kutluyor, 2013’te hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum.

 

 

Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:00

Konsolosluk Şubemiz Başvuru Kabul Saatleri: 09:30-13:00
1.1.2018 Yılbaşı
15.1.2018 Martin Luther King Jr. Day - Federal Tatil
19.2.2018 President's Day - Federal Tatil
28.5.2018 Memorial Day - Federal Tatil
4.7.2018 ABD Bağımsızlık Günü (Federal Tatil)
21.8.2018 Kurban Bayramı 1. gün
3.9.2018 Labor Day - Federal Tatil
8.10.2018 Columbus Day - Federal Tatil
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
12.11.2018 Veterans Day - Federal Tatil
22.11.2018 Şükran Günü - Federal Tatil
25.12.2018 Noel Günü - Federal Tatil
1.1.2019 Yılbaşı
21.1.2019 Martin Luther King Jr. Day
18.2.2019 Presidents' Day