Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Irak'ın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne Taraf Olması , 22.01.2009

Irak, Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşmeye (KSS) katılım belgesini KSS'nin saklayıcısı olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine 13 Ocak 2009 tarihinde teslim ettiğini bildirmiştir. Buna göre, Irak, sözkonusu tarihten 30 gün sonra, 12 Şubat 2009’da Sözleşmenin 186. Taraf Devleti olacaktır.

Türkiye, 13 Ocak 1993'te imzaya açılmış olan Sözleşmeyi 14 Ocak 1993’te imzalamış ve 12 Mayıs 1997’de onaylamıştır. Sözleşme, ülkemiz bakımından 11 Haziran 1997’de yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, güvenlik ve dış politika anlayışının gereği olarak silahların kontrolü, silahsızlanma ve kitle imha silahların yayılmasının önlenmesi konularına önem atfetmekte ve bu alandaki uluslararası çabalara etkin bir biçimde katılmakta olup, taraf olduğu uluslararası anlaşma ve düzenlemelerin evrenselleşmesini desteklemektedir. Bu çerçevede, komşumuz Irak’ın KSS’ye üye olması büyük bir memnuniyetle karşılanmaktadır.