Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Pakistan-hindistan İlişkileri , 27.01.2009

Türkiye, ahiren Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleşen terörist saldırıların faillerinin yakalanarak adalet önüne çıkartılmaları hususunda Hindistan ve Pakistan arasında artan işbirliğini takdirle izlemektedir.

Güney Asya’nın istikrarını tehlikeye sokan birçok terörist tehdit ile sosyal ve ekonomik sorunlar mevcuttur. Bunların aşılması için ortak hareket etmenin önemi artmaktadır. Bunun önkoşulunun ise gerginliklerden kaçınmak ve işbirliğine odaklanmak olduğu açıktır. Aksine davranışların sadece terörizmin faillerinin amaçlarına hizmet edeceğine şüphe yoktur.

Türkiye, Güney Asya’da barış ve istikrarı muhafaza yönündeki çabalara destek ve katkısını sürdürecektir.