Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Türkiye-ab Katılım Konferansı Yedinci Toplantısı , 29.06.2009

Türkiye-AB Katılım Konferansının Bakanlar düzeyindeki Yedinci Toplantısı, 30 Haziran 2009 tarihinde Brüksel’de düzenlenecektir. Katılım Konferansında ülkemiz, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış başkanlığında bir heyet tarafından temsil edilecektir.

Toplantıda, katılım sürecimiz çerçevesinde açılış kriteri karşılanmış olan “Vergilendirme” faslının müzakerelere açılması öngörülmektedir. Böylece, müzakerelere açılan fasılların sayısı 11’e ulaşacaktır.

Ülkemizin AB’ye katılım sürecinde katettiği aşama ve bundan sonra yapılması öngörülen çalışmalar da toplantıda AB tarafıyla ele alınacaktır.

Türkiye, katılım sürecinde AB müktesebatına uyuma yönelik reform çalışmalarını, gerek üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek, gerek halkının daha yüksek yaşam standartlarına ulaşması için kararlılıkla sürdürmektedir. Bu bağlamda, AB’nin de taahhütlerine bağlı kalması ve teknik bir süreç olan katılım müzakerelerinde siyasi mülahazalardan uzak bir yaklaşım benimsemesi beklentimiz AB tarafına aktarılacaktır.