Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Agit Minsk Grubu Eşbaşkanları Olarak Abd, Rf Ve Fransa Devlet Başkanlarının Yayınladıkları Ortak Bildiri , 11.07.2009

AGİT Minsk Grubunun Eşbaşkanları olarak ABD, Fransa ve RF Devlet Başkanlarının Yukarı Karabağ ihtilafı konusunda yayınladıkları ortak bildiri, anılan ülkelerin Eşbaşkan sıfatıyla üstlenmiş oldukları sorumluluğun somut bir tezahürü olarak görülmekte ve memnuniyetle karşılanmaktadır.

Bildiride, yine anılan ülkelerin Dışişleri Bakanları tarafından Kasım 2007’de Madrid’de Ermenistan ve Azerbaycan’a sunulmuş olan “Yukarı Karabağ Sorununun Çözümüne İlişkin Temel İlkeler”e atıfta bulunulmaktadır. Konuyla ilgili olarak bugüne kadar aldığımız izlenim, anılan ilkelerin, her iki tarafın tutumlarını ve yaklaşımlarını yansıtan bir bütün oluşturduğu şeklindedir.

Tarafların bu temel ilkeler konusundaki yaklaşımlarında bazı nüanslar bulunması doğal görülmelidir. Önemli olan, tarafların yapıcı bir yaklaşımla ve Eşbaşkanların konuya gösterdikleri önemi de gözönüne alarak, bu temel ilkeler üzerindeki görüşmelerini en kısa zamanda tamamlamaları ve gerek Azerbaycan ve Ermenistan, gerekse tüm Güney Kafkasya bölgesi için yıllardır kanayan bir yara olmaya devam eden bu ihtilafı barışçı bir nihai çözüme kavuşturmalarıdır.