Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Ankara'da Düzenlenecek "regional Security Through Regional Ownership: A New Era Of Cooperation" Başlıklı Konferans , 07.12.2009

Ülkemiz 5 Haziran 2009 tarihinde Kişinev’de yapılan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirve toplantısında, anılan örgütün dönem başkanlığını Moldova’dan devralmış bulunmaktadır.

GDAÜ Dönem Başkanlığı faaliyetlerimiz kapsamında, Zagreb'de kain "RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi" ile işbirliği halinde, 8-10 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da "Regional Security Through Regional Ownership: A New Era of Cooperation" başlıklı bir konferans düzenlenecektir.

Sözkonusu konferans bu çerçevede Ekim ayında İstanbul’da düzenlenen GDAÜ Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısından sonra düzenlemekte olduğumuz ikinci faaliyeti teşkil etmektedir.

İki gün sürecek ve dört oturum şeklinde düzenlenecek konferansın onur konuşmacısı 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel olacaktır. Konferansa farklı ülke ve örgütlerden yaklaşık 10 konuşmacı ile GDAÜ katılımcısı devletler olan Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan’dan ve bölgesel organizasyonlardan katılımcılar davet edilmiştir. Bunların yanısıra ülkemizden uzman ve bilim adamları da konferansa katılacaktır.

Balkanlardaki en önemli bölgesel işbirliği mekanizması olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci, Balkan ülkelerinin “bölgesel sahiplenme” anlayışını yansıtmaktadır. GDAÜ Dönem Başkanlığımız süresince, etkin bir bölgesel işbirliğinin tesis ve idamesi yoluyla Balkanları kalıcı bir refah ve istikrar alanına dönüştürmeyi hedefleyen ortak vizyonumuz doğrultusunda, çok sayıda üst düzey siyasi ve teknik nitelikli toplantı ve sair etkinlikler tertiplenmeye devam olunacaktır.