Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı , 16.02.2010

Roma Büyükelçimiz Sayın Ali Yakıtal hakkında bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlardan, ayrıca bu konuda yürütülmekte olan sürece ilişkin bilgilerin kamuoyuna naklediliş şeklinden üzüntü duyuyoruz.

Büyükelçi Yakıtal’ın “soruşturma sonucunda suçlu bulunduğuna ilişkin bilgiler” gerçeği yansıtmamaktadır. Zira ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olan bu süreç tüm yönleriyle devam etmektedir.

Soruşturmanın selameti bakımından Sayın Büyükelçinin merkez görevine atanmasına ilişkin işlemler başlatılmıştır.

Roma Büyükelçimiz hakkında başlatılan, henüz tamamlanmayan ve Bakanlığımızın yerleşik uygulamaları çerçevesinde yürütülen süreçte tüm görevlilerimizin kişilik haklarının korunmasına Bakanlığımızca özen gösterilmektedir. Aynı duyarlılığın basın yayın organlarınca da gösterilmesini bekliyoruz.