Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Bir Soruya Cevabı , 17.03.2010

Günümüzde küresel, bölgesel ve yerel ölçekteki gelişmeler arasında etkileşim giderek artmakta ve bu durum, dış politikanın oluşturulma ve uygulanma süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bu çerçevede, dış politika alanında yeni ve katılımcı bir anlayışın benimsenmesi ve uygulanan politikaların kamuoyunun tüm kesimlerine etkin biçimde izah edilmesi gereklilik halini almıştır.

Bu ihtiyaca cevap vermek ve gelişmelerin kamuoyu üzerindeki etkisini doğrudan temaslarla yerinde tespit etmek amacıyla, Bakanlığımızın halkla ilişkiler faaliyetlerinin yurt sathına yayılmasını öngören yeni bir çalışma başlatılmıştır. Sözkonusu çalışma, kamu diplomasisi stratejimizin de önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

Hatırlanacağı üzere, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında Bakanlık yetkilileri ile yurtdışında görevli bazı Büyükelçilerimizden oluşan bir heyet 9-10 Ocak 2010 tarihleri arasında Mardin’i ziyaret ederek temaslarda bulunmuştu. Bakanlığımız üst düzey yöneticilerinin benzer nitelikteki ziyaretleri, önümüzdeki dönemde de bir plan dahilinde sürdürülecektir. Bu çerçevede, ilk olarak Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Engin Soysal başkanlığındaki üç kişilik bir heyetin 18-19 Mart 2010 tarihleri arasında Trabzon’u ziyaret etmesi öngörülmektedir.