Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

“21. Yüzyılın Başında Bölgesel / Küresel Düzen Ve Türk Diplomasisi" Temalı Uluslararası Konferans , 12.05.2010

21. yüzyılın ilk on yılı, 1990’lı yıllarda bölgesel nitelik taşıyan krizlerin küresel ölçekte etkili olmaya başladığı bir zaman dilimi olmuştur. Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden krizler, sorunlarla başa çıkabilecek sürdürülebilir düzen arayışını acil bir ihtiyaç olarak dünya siyaset gündeminin üst sıralarına taşımıştır. Türkiye, bu küresel konjonktür içinde kararlı ve yapıcı politikalarla gerek bölgesel, gerek küresel düzlemdeki düzen kurma arayışlarına aktif şekilde katkı sağlamaktadır.

Böyle bir uluslararası ortamda, ülkemizin sürdürülebilir, kapsayıcı ve adil bir barış, güvenlik ve istikrar ortamının hakim kılınmasına yönelik dış politika vizyonuna dayalı çalışmaları ile sivil toplum örgütleri ve akademik çevreler arasında daha yakın ve karşılıklı bir etkileşim yaratılmasının yararlı olacağına inanılmaktadır.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde ve Bakanlık üst yönetiminin de katılımıyla 15-16 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul’da Türk ve yabancı akademisyenlerin yer alacakları “21. Yüzyılın Başında Bölgesel / Küresel Düzen ve Türk Diplomasisi” temalı bir uluslararası konferans düzenlenecektir.

Günümüz Türk dış politikasının öncelikleri ve açılımlarının tüm boyutlarıyla ele alınacağı bu konferans, Türkiye’nin bölgesinde ve ötesinde barış ve istikrarın kalıcı kılınması hedefi doğrultusunda yürütmekte olduğu çok boyutlu dış politikanın bilimsel ve akademik temelde değerlendirilmesi bakımından önemli bir fırsat teşkil edecektir.

Saygıyla duyurulur.