Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Unfpa Doğu Avrupa Ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin İstanbul’da Açılması , 22.06.2010

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA-United Nations Population Fund) 1969’da kurulan, dünyada sürdürülebilir kalkınma ile nüfus ilişkisi konusunda çalışan, ülkelere ve sivil toplum kuruluşlarına teknik destek ve kaynak sağlayan en büyük fon ve aynı zamanda, anne ve çocuk sağlığı esas olmak üzere, her ferdin sağlıklı ve eşit fırsatlarla bir hayat sürdürmesi için faaliyet gösteren bir kalkınma kuruluşudur.

Türkiye’de ilk kez 1971 yılında faaliyetlerine başlayan UNFPA, 1999’dan beri ülke ofisi statüsünde kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özel sektörle işbirliği halinde projeler yürütmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisinin İstanbul’da kurulması, son 1 yıldır devam eden zorlu bir sürecin sonucunda, dün (21 Haziran 2010) Cenevre’de gerçekleştirilen UNDP/UNFPA Ortak Yönetim Kurulu Toplantısında kararlaştırılmıştır.

Bakanlığımız ilgili birimlerinin ve diğer kurumların konuyu aktif bir şekilde izlemesi ve zamanında gerekli tertipleri alması, bu çerçevede İstanbul’da uygun bir mekan sağlamamız, Bakanlığımızdan bir heyetin New York’a giderek karar mekanizmasında önemli rol oynayan UNFPA mensuplarına Türkiye ve İstanbul’un diğer adaylara nazaran avantajlarını gerekçelendirerek izah eden sunumlar yapması bu başarının kazanılmasında etkili olmuştur.

Birleşmiş Milletler ile anılan Ofisin kuruluşuna ilişkin Evsahibi Ülke Anlaşması (Host Country Agreement) 16 Haziran 2010 tarihinde parafe edilmiştir.

UNFPA, Kafkasya, Orta Asya ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik faaliyetlerini İstanbul’daki yeni ofisinden yürütecektir.

Netice itibariyle, Avrasya’nın iş, finans ve kültür merkezi konumundaki İstanbul’un son zamanlarda önemli bir Konferans ve Kongre merkezine dönüşmüş olmasının, çok uluslu şirketlerin bu bölgeye ilişkin faaliyetlerini İstanbul’dan yönetmelerinin yanı sıra, bu kentimizin bundan böyle Birleşmiş Milletlerin de önemli merkezlerinden biri haline gelecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.