Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

T.c. Vaşington Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu , 23.07.2010

T.C. Vaşington Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

      Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerliği tecilli olanlar sınava kabul edilmemektedir.),

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar programlarına vakıf olmak, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten imzalı başvuru dilekçesi (dilekçede adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),

2. Kısa özgeçmiş (CV/Resume),

3. Türk pasaportunun aslı veya pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı fotokopisi (arkalı önlü),

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş onaylı sureti,

6. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi; askerliğini yapmış sayılanlar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Not: Sınava şahsen müracaat edenlerin, yukarıda kayıtlı belgelerin fotokopilerini de getirmeleri beklenmektedir.

   

III) SINAVLAR  :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.   

 

a) Yazılı Eleme Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 25 Ağustos 2010 Çarşamba günü 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında Büyükelçiliğimiz Kançılaryasında yapılacaktır. Sınav süresi toplam 4 saattir. Sınava katılacak adayların sınav günü 9.30’da Büyükelçilik binasında hazır bulunmaları beklenmektedir.

 

 Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri, (1 saat) ,İngilizce’den Türkçe’ye çeviri, (1 saat) , Türkçe kompozisyon, (1 saat) , Matematik (1 saat)

 

b) Sözlü ve Uygulamalı Sınav :

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 31 Ağustos 2010 Salı günü (gerekmesi halinde müteakip Çarşamba günü) Büyükelçiliğimizde saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. (Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir.)

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılapTarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları    : Bilgisayar ve Daktilo kullanımı.

 

IV) BAŞVURU TARİHİ :

Başvuruların en geç 13 Ağustos 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte Vaşington Büyükelçiliğimize şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme, eksik belge ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.)

 

Not: Posta yoluyla başvuru yapanların, zarfın üzerinde görülebilecek bir yere “Sözleşmeli sekreter sınavı başvurusu” ibaresini eklemeleri uygun olacaktır.

 

V) BAŞVURUNUN VE SINAVIN YAPILACAĞI ADRES:

 

Turkish Embassy

2525 Massachusetts Avenue, N.W.

Washington DC, 20008, USA

 

Telefon: +1 202 612 6700/6701/6720