Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarımıza Abd Makamlarıyla Yaşadıkları Hukuki Sorunlar Hakkında Bilgilendirme Hizmeti Sunulmaya Başlanmıştır. , 20.12.2010

Değerli vatandaşlarımız,

ABD’de yaşayan vatandaşlarımıza, özellikle göçmenlik hukuku alanında ABD makamlarıyla yaşayacakları sorunlarda konusunda, hukuki tavsiye ve yönlendirme hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

Bu çerçevede, vatandaşlarımız konsolosluk@turkishembassy.org adresine maille durumlarını ileterek, bilgi isteyebileceklerdir. Ayrıca, sözleşmeli bir avukatla Büyükelçiliğimizde kısa sureli (15-20 dk) yüzyüze görüşme ve tavsiye/görüş alma imkanı da sağlanabilecektir. Bu yöndeki taleplerin mailde belirtilmesi uygun olacaktır.

Tabiatiyle, sözkonusu hizmet sınırlı ve genel nitelikte bir bilgilendirme ve tavsiyeden ibaret olacak, avukatlık hizmeti niteliğinde olmayacak, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.