Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri - Adres Beyanı , 10.06.2014

Türk Toplumunun Değerli Mensupları,

Malumları olduğu üzere, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler için bulundukları ülkelerde oy kullanabilmeleri 2012 yılında kabul edilen 6304 sayılı kanunla mümkün hale gelmiştir.

Bu kapsamda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için 31 Temmuz-3 Ağustos 2014 tarihlerinde, (ilk turda Cumhurbaşkanı seçilememesi halinde yapılacak) ikinci tur için ise 17-20 Ağustos 2014 tarihlerinde oy kullanabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın oy kullanabilmeleri için bağlı bulundukları temsilciliğimize adres beyanında bulunmaları gerekmektedir. Sözkonusu adres beyanı bizzat temsilciliklerimize gelerek yapılabileceği gibi, postayla da adres beyanında bulunulması mümkündür.

Postayla başvuruda bulunacakların;

-Aşağıdaki linklerden temin ederek doldurup imzalayacakları Adres Beyan Formunu,

http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FormB_onsayfa.pdf

http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FORMB-ARKASAYFA.pdf

-Nüfus cüzdanının bir adet fotokopisini

Pul yapıştırılmış ve kendi adreslerinin yazılı olduğu bir zarfla (self addressed prepaid envelope) bağlı bulundukları temsilciliğimize göndermeleri gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın ikamet ettikleri eyaletler itibariyle başvurularını yapabilecekleri temsilciliklerimizin irtibat bilgileri ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.
İlgili Dosyalar :

- ABD Görev Bölgeleri.docx