Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye-ABD Siyasi İlişkileri, 14.01.2015

Tarihsel bir perspektifle bakıldığında, Türkiye ile ABD arasında karşılıklı saygı ve menfaatlere dayalı, çok boyutlu ilişkiler bulunmaktadır. 60 yıldır iki yakın NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD, demokrasi, özgürlükler, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve serbest piyasa ekonomisi gibi evrensel değerler temelinde çıkar birliği içinde hareket etmektedirler.

Türkiye ve ABD, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Orta ve Güneydoğu Asya gibi çok geniş bir coğrafyada ve terörle mücadelede, enerji arz güvenliği, nükleer yayılmanın önlenmesi ve küresel ekonomik gelişmeler gibi kritik önem taşıyan konularda kapsamlı işbirliği yapmaktadır.

ABD Başkanı Obama, 5 Nisan 2009'da, ilk denizaşırı ikili resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirmiştir. Obama, ziyareti sırasında ilişkilerimizi "Model Ortaklık" olarak nitelemiş, iki ülke ilişkilerinin ekonomik, ticari, yatırım ve teknolojik boyutlarının, siyasi, askeri ve güvenlik ilişkilerimizle orantılı bir düzeye çıkarılabilmesi hususunda en yüksek düzeyde ortak bir anlayışa varılmıştır. "Model Ortaklık" kavramı, Türkiye-ABD ilişkilerinin ulaştığı ileri noktayı, ilişkilerin özgün karakterini ve kapsamlı niteliğini yansıtmaktadır.

Türkiye-ABD ilişkileri birçok küresel, bölgesel ve ikili meseleyi kapsayan yoğun bir gündemle her geçen gün daha da gelişmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında, Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın 22-23 Kasım 2014 tarihlerinde Türkiye yaptığı ziyaretin yanısıra, iki ülke arasında kabine düzeyinde çok sayıda karşılıklı ziyaret gerçekleştirilmiştir.  

ABD’deki Ermeni lobisinin siyaset üzerindeki etkisi nedeniyle, ikili ilişkilerde önemli bir sorun olarak her dönem karşımıza çıkan 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları gündemdeki yerini korumaktadır.