Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Bilgi Notları

J1 Vize Değişikliği, 14.02.2017

J1 Vizesi, Türkiye ile ABD arasında akdedilen bir anlaşma ile Türk Hükümeti adına ABD'ye gelen kişilere verilen bir vize türüdür.

Bazı J1 vizelerinin üzerinde "Two year rule apply" (2 yıl kuralı geçerlidir) ifadesi yeralmaktadır. Bu ifade, ABD'ye J1 vizesi ile gelmiş kişilerin ABD'de kalış sürelerinin bitiminden sonra anavatanı olan ülkeye (Türkiye) geri dönüp, kendilerine burs veren kurum adına mecburi hizmet yapmaları gerekliğini belirtmekledir. Ayrıca, 2 yıl kuralı, burs almamış, mecburi hizmet zorunluluğu olmayan kişilere de uygulanmaktadır.

Sözkonusu kuralı kaldırmak (waive) için Türk ve ABD makamlarına başvurulması gerekmektedir. Başvuruların cevabının Türkiye'den gelmesi 1-2 ay sürmektedir.

Başvuru :

J1 vize değişikliği için ilk önce başvurulması gereken kurum ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State), "Waiver Review Division"dır. Konu ile ilgili gerekli bilgi ve belgelere aşağıda sunulan internet adreslerinden ulaşılabilinir:

http://wvvw.state.gov

http://www.state.gov/documents/organization/80024.pdf

Büyükelçiliğimize yapacağınız J1 vize değişikliği başvurusu için gerekli belgeler:

1. Türkçe dilekçe.( 4 kopya, dilekçeyi parantez içinde yer alan sorulara cevap vererek oluşturmanız gerekmektedir (mezun olunan üniversite, fakülte, bölüm ve öğrenim yıllarının, herhangi bir kurumdan kredi veya burs alıp almadığınız ABD'ye geliş tarihiniz, ABD ve Türkiye irtibat adresiniz, e-mail adresiniz ve telefon numaraları ile ABD Dışişleri Bakanlığından aldığınız dosya numarası (case number)  yazılması gerekmektedir.)

2. Nüfus cüzdanınızın fotokopisi. (4 kopya, cüzdanın ön ve arka sayfalarının A4 kağıdına ve tek sayfaya çekilmiş olması gerekmektedir.)

3. ABD Dışişleri Bakanlığından aldığınız "Third party barcode page" (2 kopya)

4.  J1 Evrakınızın Türkiye'ye postalanması için sadece 62.- Dolarlık "Turkish Embassy" adına "MONEY ORDER" gönderilmesi gerekmektedir..

5-  J1 vize değişikliği ile ilgili olabilecek soruların sadece  J1@turkishembassy.org   e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.