Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Öğrenci Askerlik Erteleme, 12.05.2015

Yurt dışında kendi imkânlarıyla ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim görmekte olan ya da gören öürencilerin, ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde, askerlik erteleme işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Eğitim Müşavirliği’ne başvurmaları gerekir.
 

Öğrencilerin görecekleri öğrenim seviyesine göre aşağıda kayıtlı MS-Word formatındaki formları doldurarak Eğitim Müşavirliğimiz e-posta adresine(education@turkishembassy.org) göndermeleri gerekmektedir.

                                    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1) Başvuru Dilekçesi

“Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi”nin ilk aşamada elektronik ortamda doldurulduktan sonra imzasız ve fotoğrafsız olarak e-posta yoluyla, ikinci aşamada ise, çıktısı alındıktan sonra imzalanıp diğer belgelerle birlikte posta yoluyla Eğitim Müşavirliğimize gönderilmesi  gerekmektedir. 

2) Gerekli Formlar
 
Liseden sonra dil ve lisans seviyesinde eğitime devam etmek isteyenler:

Sayfanın sonundaki linkte yer alan formlardanÖzel Öğrenci Tanıma Fişi”, “Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi” , “Lisans Öğrencileri Askerlik Soru Formu” ve Tecil Formu”

 Üniversiteden sonra dil veya Lisansüstü eğitim yapmak isteyenler:

 “Özel Öğrenci Tanıma Fişi”, “Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi”  ve "Lisansüstü Sevk Tehir Teklif Formu"nun doldurularak education@turkishembassy.org adresine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

3) Mezuniyet Belgesi

 -Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin, onaylı fotokopisi,

 -Yurt dışındaki;

- Ortaöğretim kurumlarını bitirenlerden, okula devam ettiği ülkedeki eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden,

- Yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ve diplomanın onaylı örneği.

4) Kayıt-Kabul Belgesi

 -  Öğrenim görülecek ülkedeki eğitim kurumundan alınacak dil, hazırlık veya esas öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı yarıyıldan başlandığını gösteren Kayıt-Kabul Belgesi ve I-20 formunun bir örneği,

  -  ABD’deki üniversite eğitiminizden şimdiye kadar almış olduğunuz resmi transkriptleriniz.
 

5) Nüfus Cüzdanı Örneği veya onaylı fotokopisi

6) Askerlik Durum Belgesi

Önlisans ve lisans öğrenimi görecekler için: Türkiyeden yoklamalarını yaptırarak gelen öğrencilerin dosyaları, askerlik durumlarını belgelendirdiklerinde, askerlik şubeleri ile yazışma yapılmasına gerek kalmadan açılmaktadır. Son yoklamasını yaptırmamış öğrenciler için ise izin alma işlemleri ortalama iki ay sürmektedir.

Yoklamanızı yaptırmak üzere askerlik şubesine giderken aşağıdaki belgeleri de yanınızda bulundurunuz. http://www.asal.msb.gov.tr/er_islemleri/weberislem_son_yoklama.htm

Nüfus Cüzdanı,  2 adet fotoğraf, Diploma aslı ve fotokopisi, Bonservis, Sertifika veya kurs belgesi aslı ve fotokopisi, Trafik sürücü belgesi ve fotokopisi, Hastalık ve arızalarına ait rapor veya tedavi belgelerinin aslı ve fotokopisi, Bölgenizde Verem Savaş Dispanseri varsa, verem taraması sonuç belgesi (varsa). 

Lisansüstü öğrenim görecekler için : Askerlik durum belgesi, askerlik şubelerinden müracaatla alınabilir. Ancak bakaya durumunda olanlara (Mahkemesi devam edenler dahil) askerlik durum belgesi verilmez. Bunlara sadece sevke tabi olduğu dönemi gösterir bakaya durum belgesi verilir. 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35/C maddesi gereğince sevk tehir işlemine neden olan  yükseklisans öğrenimine başlangıç tarihinin bakaya kalınan tarihten önce olması gerekmektedir.

7) 2 adet vesikalık fotoğraf

            (Açıklama :Fotoğrafların arkasına ad ve soyad mutlaka yazılmalıdır.)

8) 6 Adet GLOBAL posta pulu ve adresinizin yazılı olduğu 2 adet zarfÖNEMLİ NOT:
Başvuru için gönderilecek belgelerden nüfus cüzdanı ve son mezun olduğunuz okul diploma / denklik örneklerinin noter veya okuldan onaylı olması, notere onaylatılmakta zorluk çekilen durumlarda belgelerin fotokopileri ile birlikte asıllarının da gönderilmesi gerekmektedir. Belge asılları posta ücreti ödenerek hazırlayacağınız zarfla size iade edileceğinden postada kaybolmaları halinde Müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (Emniyet açısından adresiniz yazılı, pulları yapıştırılmış-Certified Mail- zarfı kullanmanız tavsiye olunur.)


(2) nolu kısımda belirtilen formların bilgisayar ortamında doldurulup elektronik postayla  gönderilmesi gerekmektedir.

Kendinize ait bilgiler dışındaki anlayamadığınız bölümleri boş bırakınız.


İlgili Dosyalar :

- Özel Öğrenci Başvuru Dilekçesi.doc

- Lisans Öğrencileri Askerlik Soru Formu.doc

- Lisansustu Sevk Tehir Formu_Basvuru.doc

- Ozel Ogrenci Tanima Fisi.doc

- Tecil Formu.doc