Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Helsinki'de Yapılacak Agit Bakanlar Konseyi 16. Toplantısı , 29.11.2008

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyi 16.Toplantısı 4-5 Aralık 2008 tarihlerinde, Helsinki’de yapılacaktır. Anılan toplantıya Sayın Bakanımız başkanlığında bir heyetle iştirak edilecektir.

AGİT Bakanlar Konseyi toplantıları, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvelerinin yapılmadığı yıllarda düzenlenmektedir. Bu açıdan, anılan toplantılar, Örgütün bir sonraki sene yapacağı çalışmalara yön veren kararların alındığı ve görevlendirmelerin yapıldığı başlıca etkinliktir.

Temelleri Soğuk Savaş Döneminde atılmış olan AGİT, başlangıçta iki blok arasındaki gerginliğin yumuşatılmasına yönelik siyasi ve askeri bir dizi önlem geliştirilmesine hizmet etmiştir. Günümüzde ise,  asimetrik tehditler dahil güncel güvenlik gereksinimlerinin bir yansıması olarak, siyasi-askeri, ekonomi-çevre ve insani boyut alanlarında çeşitli ve kapsamlı faaliyetler sürdürmektedir. Helsinki Bakanlar Konseyinde kabul edilmesi öngörülen çok sayıda belge ve karar da, AGİT’in bahsekonu kapsamlı çalışmalarının bir yansımasını teşkil edecektir.  AGİT’in özellikle terörizmle mücadele, çevre, enerji ve nakil hatlarının güvenliği, insan kaçakçılığı ile „hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadele“ yönünde sürdürmekte olduğu çalışmalar, ülkemizin barış ve istikrara yönelik öncelikleri açısından da önem arzetmektedir.

AGİT ayrıca, komşu coğrafyamızda Abhazya, Güney Osetya, Yukarı Karabağ ve Trans Dinyester gibi ülkemizin güvenliğini ve istikrarını yakından ilgilendiren  ihtilafların çözümü sürecinin sürdürüldüğü uluslar arası diyalog platformu özelliğini taşımaktadır.

Türkiye bölgesinde, oynadığı rol nedeni ile AGİT’e aktif katılım ve katkı sağlayan öndegelen ülkeler arasında yer almaktadır.