Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Türkiye’nin 2010-2012 Cica Dönem Başkanlığı , 02.07.2009

Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı-CICA süreci, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, Birleşmiş Milletler 47. Genel Kurul toplantısı vesilesiyle, 5 Ekim 1992 tarihinde Asya’da bir güvenlik ve işbirliği süreci başlatılması önerisini ortaya atmasıyla hayata geçirilmiştir.

Sürecin hedefi, Asya’da, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) benzeri amaçlara ve kurumlara sahip bir işbirliği yapılanmasının, bu bağlamda, kapsamlı (güvenliğin siyasi/askeri, ekonomik/çevresel ve insan hakları/demokratikleşme boyutları) ve işbirliğine dayalı güvenlik kültürünün oluşturulmasının temellerini atmaktır.

CICA, 2002 yılında, Almatı Senedi’nin (Almaty Act), ülkemiz dahil 16 kurucu ülkenin Devlet veya Hükümet Başkanları tarafından (Afganistan, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Mısır, Hindistan, İran, İsrail, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Filistin Özerk Yönetimi, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan) Almatı’da gerçekleştirilen birinci Zirve toplantısında imzalanmasıyla resmen hayata geçmiştir. Bilahare, Tayland, Güney Kore, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de CICA’ya üye olmasıyla, üye sayısı 20’ye yükselmiştir. ABD, Japonya, Endonezya, Malezya, Ukrayna ve Katar CICA’nın gözlemci üyeleridir.

CICA, kurucu belgelerine paralel olarak kurumsallaşma yolunda da gelişme kaydetmiş, 2006 yılında Almatı’da bir Sekretarya’ya kavuşmuştur.

Ülkemiz, CICA sürecine, silahsızlanma, silahların kontrolü, güven ve güvenlik arttırıcı önlemler ve güvenliğin insani ve ekonomik boyutları itibariyle diğer uluslararası platformlarda bugüne kadar izlediğimiz ilke ve amaçların, geniş Asya coğrafyasının kendi özgün koşulları dikkate alınarak, bu coğrafyaya yansıtılmasında uygun bir araç görevi ifa edebileceği anlayışıyla, başından itibaren güçlü destek vermiştir. CICA ayrıca, Asya bölgesinde tam üyesi olduğumuz yegane çok taraflı güvenlik yapılanmasıdır.

CICA’nın Dönem Başkanlığı, kurulduğundan bu yana, 7 yıldır Kazakistan tarafından deruhte edilmektedir.

Son olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdıkları 14 Nisan 2008 tarihli bir mektupla, CICA’nın 2010 yılından itibaren Dönem Başkanlığı’nın ülkemiz tarafından üstlenilmesini teklif etmiştir. Sözkonusu teklif, hem Kazakistan’ın ülkemizle mükemmel ikili ilişkilerinin, hem de Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ülkemizin CICA sürecini ilerleteceğine dair duyduğu güvenin bir tezahürüdür.

Ülkemiz, CICA’nın Dönem Başkanlığını, 2010 yılının Haziran ayında Türkiye’de düzenlenecek bir Zirve toplantısıyla 2012 yılına kadar resmen devralacaktır.