Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Irak'taki Siyasi Süreç , 12.11.2010

Irak Meclisi'nin 11 Kasım'da toplanması ve Meclis Başkanlığına Usame Nuceyfi ile Cumhurbaşkanlığına Celal Talabani'nin seçilmesi, bilahare hükümeti kurmakla Nuri Maliki’nin görevlendirilmesi neticesinde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin anayasal sürecin başlamasını memnuniyetle karşılamaktayız. Bu çerçevede, Irak'taki siyasi sürecin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin başlattığı girişim çerçevesinde siyasi gruplar arasında varılan mutabakata uygun şekilde, ulusal uzlaşıya dayalı, kapsayıcı ve dengeli bir hükümetin güç dağılımı temelinde en kısa zamanda kurulmasıyla tamamlanmasını temenni etmekteyiz.

Türkiye, ilk adımı atılan yasal sürecin ulusal uzlaşı çerçevesinde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasının, Irak’ta güvenlik ve siyasi istikrarın tesisi ile Irak halkının müreffeh bir geleceğe kavuşması açısından büyük önemi haiz olduğunu düşünmektedir.

Türkiye, dost ve kardeş Irak’ta istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara güçlü şekilde destek vermeyi sürdürecektir.