Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

4. Bm En Az Gelişmiş Ülkeler (eagü) Konferansı , 15.03.2011

Ülkemizin ev sahipliği yapacağı 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı, 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecektir. Konferansın amacı 2001 yılında Brüksel’de gerçekleştirilen 3. BM EAGÜ Konferansında kabul edilen 10 Yıllık Eylem Planının sonuçlarını değerlendirmek ve EAGÜ’lerin önümüzdeki on yıl sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak yeni tedbir ve stratejileri ortaya koymaktır.

 

Konferans, hükümetleri, uluslararası kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını, entelektüelleri ve özel sektör temsilcilerini içeren tüm paydaşların yeraldığı kapsamlı bir süreçtir.

 

Sözkonusu konferansın akreditasyon işlemleri BM üzerinden gerçekleştirilecektir. Basın akreditasyonu için son başvuru tarihi 27 Nisan 2011 Çarşamba günü olarak belirlenmiştir.

 

Akreditasyon işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki web sayfalarından ulaşılması mümkündür:

 

http://www.un.org/en/media/accreditation/index.shtml 

http://www.un.org/en/media/accreditation/events.shtml