Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Avrupa Konseyi (ak) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı Kapsamında Düzenlenecek Seminer Hk. , 22.03.2011

Ülkemizin 10 Kasım 2010 tarihinden 11 Mayıs 2011 tarihine kadar, altı ay süreyle yürütmek üzere üstlendiği Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı kapsamında, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile eşgüdüm içerisinde 17-18 Mart 2011 tarihlerinde Antalya’da “Etkin Denetim ve Standartlar Yoluyla Gözaltı Koşullarının İyileştirilmesi” konulu bir seminer düzenlenecektir.

Seminerde cezaevi ve gözaltı koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde, Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi’nin (AİÖK) rolünün irdelenmesi ve cezaevlerine ilişkin AİÖK standartları ele alınacaktır.

Seminer kapsamında, eşzamanlı olarak gözaltı koşulları; mahkumların hakları, güvenlikleri ve bunların korunması; belirli gruplardaki mahkumlara (genç, kadın, yabancı mahkum vb) muamele ve cezaevlerinde sağlık imkanları başlıkları altında dört çalıştay düzenlenecektir. Seminere Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeden temsilcilerin yanısıra, AİÖK üyeleri, bazı STK temsilcileri ile ülkemizden akademisyen ve uzmanların katılması beklenmektedir.

Avrupa Konseyi’ni özel kılan insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı ilkeleri ile üye ülkelerin bu ilkelere ilişkin yükümlülüklerini denetleyen bağımsız denetim mekanizmalarıdır. Dönem başkanlığımız sırasında, sözkonusu denetim mekanizmalarının, Avrupa vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmede oynadıkları rolün, düzenlenecek konferanslar, seminerler, paneller ve çalıştaylar ile vurgulanması ve bu şekilde kamuoyunun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.