Türkiye Cumhuriyeti

Vaşington Büyükelçiliği

Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Geçiş Sürecinin Başlangıcı Hk. , 14.04.2011

Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, 22 Mart 2011 tarihinde, ülkesindeki güvenlik sorumluluklarının 2014 yılı sonuna kadar tedricen Afgan makamlarına devredilmesine ilişkin geçiş sürecinin ilk aşamasına dâhil edilecek vilayetleri ve merkez ilçeleri açıklamıştır. Dost ve kardeş Afgan halkının kendi geleceğini sahiplenmesine yönelik gayretler bağlamında tarihi bir dönüm noktası teşkil eden bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

Geçiş, aşamaları olan bir süreçtir. Güvenliğin yanısıra yönetişim ve kalkınma alanındaki sorumlulukların da Afganlar tarafından üstlenilmesi nihai hedeftir. Bu sürecin geriye döndürülemez şekilde başarılı kılınması için kapasite oluşumu, kalkınmanın desteklenmesi, iyi yönetişimin geliştirilmesi, barış ve ulusal uzlaşma çabalarında ilerleme kaydedilmesi ve bölgesel işbirliğinin etkinleştirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye bu alanların her birinde elinden gelen gayretin azamisini göstermeyi sürdürecektir.

Geçiş süreci uygulanırken arazideki koşulların temel alınması başarı açısından önem taşıyacaktır. Bu sürecin kalıcı sonuçlar doğurmasının diğer temel bir unsurunu ise, uluslararası toplumun Afganistan’a sağladığı desteği 2014 yılı sonrasında da devam ettirmesi oluşturacaktır. Nitekim, uluslararası toplum üyelerinin kendi kendini yöneten, egemen Afganistan’la uzun vadeli ortaklığa ilişkin taahhütleri sevindiricidir.

Türkiye de, Afganistan’a yönelik kapsamlı desteğini Afgan kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ve gerek duydukları sürece devam ettirecektir.